1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru w terminie 10 dni od jego otrzymania. Warunkiem dokonania zwrotu ceny towaru jest wysłanie na adres Firmy Agroserwis Nysa lub e-mailem na adres biuro@agroserwis.com.pl w ciągu 10 dni od momentu otrzymania dostawy towaru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Klient ma 14 dni na zwrot towaru po odstąpieniu od umowy i nie mozna ograniczać tego czasu.
  2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Przy odstąpieniu od umowy przez Konsumenta zwrot towaru zawsze odbywa się na jego koszt. Zwroty przysyłane na koszt Firmy Agroserwis Nysa nie będą odbierane. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, zostanie do Państwa wysłana korekta faktury VAT, którą Konsument ma obowiązek podpisać i odesłać do siedziby Firmy Agroserwis Nysa. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  3. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsumenta zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny należy dostarczyć na adres Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Róża" AGRO-SERWIS ul. Kruczkowskiego 2 48-303 Nysa